preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb

Login
Tražilica
LOGO ŠKOLE

ŠKOLSKI PROJEKTI

   

HIMNA ŠKOLE

Video spot HIMNA ŠKOLE

 

Priloženi dokumenti:
HIMNA OS NIKOLE TESLE.wav

Raspored zvona

1.  sat:  8.00 - 8.45

2.  sat:  8.50 - 9.35

3.  sat:  9.45 - 10.30

4.  sat:  10.45 - 11.30

5.  sat:  11.35 - 12.20

6.  sat:  12.25 - 13.10

7.  sat:  13.15 - 14.00

8.sat    14.05 -14.50


E-DNEVNIK ZA UČENIKE

I RODITELJE

Natječaji

 

AKTUALNI NATJEČAJI:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) , Osnovna škola Nikole Tesle, Matetićeva 67,10000, Zagreb raspisuje:

                                                                           NATJEČAJ
                                                            za popunu za radnog mjesta

1. stručni suradnik - knjižničar (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Broj traženih radnika: 1

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).
Prijavi na natječaj priložiti:
- zamolbu
- životopis
- presliku diplome
- dokaz o državljanstvu
- potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) prema članku 106., ne starije od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijava: od 4.1.2018. – 12.1.2018.
Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu škole, uz naznaku: Za natječaj - naziv radnog mjesta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici Škole.

 

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) , Osnovna škola Nikole Tesle, Matetićeva 67,10000, Zagreb raspisuje:

                                                                           NATJEČAJ
                                                            za popunu za radnog mjesta

1. stručni suradnik - logoped (M/Ž) na određeno, puno radno vrijeme

 

Broj traženih radnika: 1

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).
Prijavi na natječaj priložiti:
- zamolbu
- životopis
- presliku diplome
- dokaz o državljanstvu
- potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) prema članku 106., ne starije od 6 mjeseci.
Rok za podnošenje prijava: od 4.1.2018. - 12.1.2018.
Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu škole, uz naznaku: Za natječaj - naziv radnog mjesta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici Škole.

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju