preskoči na sadržaj

Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb

Login
Tražilica
LOGO ŠKOLE

ŠKOLSKI PROJEKTI

   

HIMNA ŠKOLE

Video spot HIMNA ŠKOLE

 

Priloženi dokumenti:
HIMNA OS NIKOLE TESLE.wav

Raspored zvona

1.  sat:  8.00 - 8.45

2.  sat:  8.50 - 9.35

3.  sat:  9.45 - 10.30

4.  sat:  10.45 - 11.30

5.  sat:  11.35 - 12.20

6.  sat:  12.25 - 13.10

7.  sat:  13.15 - 14.00

8.sat    14.05 -14.50


E-DNEVNIK ZA UČENIKE

I RODITELJE

vijesti
SOCIJALNA PEDAGOGINJA
Administrator / datum: 30. 9. 2015. 11:37

Ljiljana Samardžić, dipl. socijalna pedagoginja · stručna suradnica savjetnica

 

 

Radno vrijeme (pola radnog vremena u OŠ Prečko):

2. i 4. ponedjeljak u mjesecu od 8 do 14 sati

Srijedom od 8 do 14 sati

Petkom od 8 do 14 sati

 

Socijalna pedagoginja Ljiljana Samardžić, diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na Sveučilištu u Zagrebu, smjer socijalne pedagogije, odsjek za poremećaje u ponašanju. Završila je specijalističku edukaciju iz realitetne terapije, teorije izbora i kvalitetnog menadžmenta ( The William Glasser Institute, Los Angeles, USA). Trenutno radi u osnovnoj školi na poziciji stručne suradnice-savjetnice gdje primjenjuje Teoriju izbora u radu s učiteljima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s djecom s posebnim edukacijskim potrebama, te značajno iskustvo na prevenciji problema u ponašanju djece i mladih u njihovim redovnim socijalnim okruženjima kao i dugogodišnje iskustvo na poslovima  detekcije, dijagnosticiranja i stručnog postupanja-rehabilitacije sa i prema djeci  i mladima s problemima u ponašanju /teškoćama u odrastanju.  

 

Voditeljica  je školskog programa prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži s naglaskom na prevenciju ovisnosti. Ciljana skupina učenika na razini univerzalne prevencije je opća populacija učenika u ključnim tranzicijskim razdobljima: polazak u školu, prelazak na predmetnu nastavu (5. razredi), razvojne faze (pubertet, adolescencija..)… Svi preventivni programi jačaju zaštitne čimbenike i  smanjuju rizične čimbenike  za razvoj problema u ponašanju te  polaze od koncepta pozitivnog razvoja koji uključuje:

• Promicanje pozitivnih veza

• Jačanje otpornosti

• Promicanje socijalnih, emocionalnih, kognitivnih, ponašajnih i moralnih kompetentnosti

• Podupiranje samo-određenja

• Podupiranje duhovnosti

• Podupiranje samo-učinkovitosti

• Podupiranje pozitivnog identiteta

• Podupiranje vjerovanja u budućnost

• Briga za prepoznavanje pozitivnih ponašanja i prilika za prosocijalna uključivanja

• Podupiranje prosocijalnih normi (zdravi standardi ponašanja)

Stručna suradnica socijalna pedagoginja je posebno angažirana na implementaciji preventivnih programa u školskom okruženju kroz suradnju sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom:

Implementacija univerzalnog školskog programa prevencije PATHS-RASTEM (Razvoj Alternativnih STratEgija Mišljenja/socijalno-emocionalne kompetencije)
Program prevencije ovisnosti "IMAM STAV", prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih

Ciljevi programa su: smanjivanje broja učenika koji ulaze u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti, promicanje pozitivnih vrijednosti, poticanje vršnjačke pomoći, smanjivanje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja kod djece, smanjivanje faktora rizika u nastanku drugih problema u ponašanju, poučavanje učenika životnim vještinama, promicanje zdravih stilova života, briga o psihofizičkom zdravlju djece, izgrađivanje pozitivnog identiteta učenika

Trening socijalnih vještina "LARA" - uključuje prezentaciju za roditelje , učitelje te  radionice za učenike.

Značajan doprinos smanjenju vršnjačkog nasilja u sklopu ŠPP-a imaju  mjere sigurnosti kojima je cilj prevencija nasilja među djecom, učenje nenasilnog ponašanja te aktivno uključivanje učenika u rješavanje problema vršnjačkog nasilja. Sudionici su učenici, roditelji, učitelji i drugi odrasli u školi, stručni tim škole i lokalna zajednica. Program se provodi putem radionica za učenike te suradnjom s ostalim sudionicima.

Navedeni programi obuhvaćaju  tri razine:

• usvajanje i učenje socijalnih vještina

• poticanje primjene ili vježbanje vještine

 • omogućavanje generalizacija ili prijenosa vještina u druge socijalne kontekste (situacije).

Zajednički cilj svim navedenim projektima i programima je univerzalna prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. Većina ovih programa je sveobuhvatna, što znači da se osim učenika škole u rad uključuju učitelji i roditelji te lokalna zajednica, prema potrebi.

Radne obveze stručne suradnice socijalne pedagoginje svakodnevno obuhvaćaju:

Rad s učenicima: prevencija pojavnih oblika problema u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina, rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku, a koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta, vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju pojavne oblike problema u ponašanju, pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole, sudjelovanje u određivanju primjerenog oblika školovanja djece (upisi u prve razrede, zahtjevi za promjenom oblika školovanja).

Rad s roditeljima: preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje, poučavanje roditelja uspješnijem roditeljstvu; pomoć pri izboru pedagoških  postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta.

Rad s učiteljima: senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece; predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri upućivanju učenika na opservaciju i izbor primjerenog oblika školovanja kao i pri izradi prilagođenih programa, pomoć pri suradnji s roditeljima.

Rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece.

 


[OPŠIRNIJE]PEDAGOGINJA
Administrator / datum: 2. 12. 2016. 11:27

Tihana Vranković Skoko, pedagoginja

Zamjena: Vedrana Medojević, pedagoginja

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 8-14h

Srijeda: 10-16h

Kontakt: 01 38 81 561 , kućni 103

@: pedagog@os-tesla.hr


ŠTO RADI ŠKOLSKI PEDAGOG?

Izvor: http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/book/part2/node0801.htm

Rad pedagoga u školi možemo podijeliti na više područja: planiranje i programiranje, rad s učenicima, rad s učiteljima te rad s roditeljima.

Planiranje i programiranje uključuje planiranje vlastita stručnog usavršavanja i stručnog usavršavanja učitelja, sudjelovanje u izradbi godišnjeg plana i programa škole te planiranje rada i sudjelovanje u radu učiteljskog vijeća. U ovim djelatnostima pedagog surađuje s ravnateljem škole i ostalim stručnim suradnicima (psiholog, defektolog).

Pedagog, u suradnji s lokalnim zavodom za zapošljavanje, izrađuje plan i program za profesionalno informiranje.

Plan rada s djecom s teškoćama u razvoju i plan rada s darovitom djecom pedagog izrađuje u suradnji sa psihologom i defektologom, ako ih u školi ima.
   

Pedagog izrađuje plan zdravstvene, socijalne i ekološke zaštite učenika u suradnji sa školskom ambulantom.

Zadatak je pedagoga i izradba plana kulturne i javne djelatnosti škole te sređivanje pedagoške dokumentacije.
 

Pedagog organizira i provodi ispitivanje zrelosti za upis u prvi razred, organizira učeničke radionice i dodatnu nastavu, organizira edukativna i odgojna predavanja za učenike, a neka sam i održi. Pedagozi provode dio profesionalnog informiranja, daje informacije o programima srednjih škola (pedagozi osnovnih škola), odnosno programima fakulteta (pedagozi u srednjim školama).

U stručnom timu sa psihologom i defektologom provode programe za djecu s teškoćama u razvoju, a u suradnji sa psihologom provode programe za darovitu djecu.
Pedagozi u radu s učiteljima provjeravaju realizaciju rada učitelja (nazočnost na nastavi, realizaciju planova i programa i sl.). Pedagozi analiziraju rezultate škole na područjima uspjeha, vladanja, popravnih ispita i sl. Organiziraju istraživački rad u školama i stručno usavršavanje učitelja, kao i odgojna i edukativna predavanja za roditelje.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju